Jaké změny přinese nový občanský zákoník v rodinném právu?

Publikováno v sekci RodinaPrvního ledna začal platit nový občanský zákoník, který upravuje a mění vše, co se běžného občana týká. Našli jsme pro vás pár zásadních změn z rodinného práva. Přečtěte si, jak to bude nyní s dědictvím, bydlením, společným jměním manželů nebo jak se vyrovnat s dluhy.

Společné jmění manželů (a podnikání)

Businessman Overwhelmed with Paperwork

SJM je možno uspořádat třemi způsoby. Zákonným režimem, který platí automaticky, pokud se manželé nedomluví jinak, režimem založeném na rozhodnutí soudu nebo dohodou smluvního uspořádání. Do společného jmění patří vše, co každý získal a nabyl během manželství. Mezi výjimky ovšem patří třeba dům, auto, chata a další, co jeden z manželů získal darem, děděním nebo nabyl výlučným vlastnictvím. Pokud byste něco z toho prodali, peníze nebudou součástí společného jmění. Ale zisk z pronájmu takto získaného bytu a domu bude patřit do společného jmění obou manželů. Pokud se také jeden z manželů rozhodne rozjet vlastní podnikání ze společných finančních prostředků, bude potřebovat nezbytný souhlas toho druhého.

lidé

Jak to bude s bydlením? Tady posiluje postavení toho z dvojice, který bydlí u toho druhého. V praxi to znamená, že uzavřením manželství vzniká i tomu druhému nárok na bydlení. Vlastník a majitel bytu i či domu může s nemovitostí nakládat pouze se souhlasem toho druhého. Změny nastávají také při dědění. Nově se dědí všechny dluhy. Rozšiřuje se okruh tříd dědiců a zavádí se nové instituty jako odkaz, dědická smlouva, rozlišuje se mezi zřeknutím se dědictví, jeho odmítnutím a vzdáním se ho. U otcovství zase můžeme čekat tyto změny. Popření otcovství bude možné až do šesti let věku dítěte.

Toto je pouze malý výčet změn, které nás obyčejné smrtelníky čekají. Nastudujte si už nyní nový občanský zákoník, ať nejste překvapeni změnami, které si pro nás nachystal.

Autor úvodního obrázku:  amarvel

Autor obrázku v textu:  Debt Settlement Companies

Autor obrázku v textu:  ThisParticularGreg
Líbil se vám tento článek?

Štítky: , , ,

Vložit komentář